Моє ОСББ

Керуємо будинком, дружимо з мешканцями

Згода на обробку персональних даних

Ця згода на обробку персональних даних (далі - Угода), регулює відносини з обробки персональних даних (таких як збір, накопичення, зберігання, уточнення, використання, передавання, блокування, знищення) Адміністрацією сервісу “МоєОСББ” - фізичною особою підприємцем Пашко Василем Теодозійовичем (далі - Адміністрація), персональних даних будь-якої юридичної чи фізичної особи, або фізичної особи підприємця, або їх співробітників, які зареєструвались на сайті сервісу “МоєОСББ” (далі - Користувач)

Зареєструвавшись на сайті сервісу “МоєОСББ” (далі - Сайт), Користувач надає цілковиту згоду з умовами даної Угоди без змін та доповнень, та дозволив Адміністрації обробку своїх персональних даних.

Джерела інформації

Під час реєстрації на Сайті Адміністрація просить Користувача повідомити необхідну особисту інформацію в обсязі, який є необхідним для надання доступу до Сайту. Адміністрація залишає за собою право вимагати надати додаткову особисту інформацію в разі потреби.

Адміністрація також здійснює обробку персональних даних отриманих під час листування з Користувачем електронною поштою, телефоном, а також з технічної інформації (дані про інтернет-провайдера Користувача, IP-адресу, характеристики ПК та програмного забезпечення, якими він користується, і т. п.)

Мета обробки

Обробка персональних даних Адміністрацією здійснюється з метою надання доступу до Сайту.

Адміністрація може використовувати персональні дані Користувача з метою розсилання повідомлень технічного та адміністративного характеру, новин, тощо.

Обробка персональних даних

Інформація в базі даних Адміністрації обробляється у суворій відповідності до законодавства України щодо захисту персональних даних.

Інформація, зібрана про Користувача, не підлягає розголошенню третім особам, окрім випадків, передбачених законодавством України.

Строк обробки персональних даних

Персональні дані будуть оброблятись тільки на час їх використання для виконання мети, та можуть бути знеособлені або знищені у випадках, передбачених умовами використання Сайту, відповідними регламентами, а також законодавством України.

Знищення персональних даних

Адміністрація має право, якщо зареєстрований Користувач не користується Сайтом не менш ніж 365 (триста шістдесят п’ть) днів видалити його з бази даних Адміністрації, а пов'язані з ним персональні дані вважати такими для яких закінчився строк зберігання і відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" знищити їх в порядку передбаченому законодавством України щодо захисту персональних даних.

Права суб’єкта персональних даних

Права Користувача як суб'єкта персональних даних зазначені в статті 8 Закону України "Про захист персональних даних".

Користувачу зміст прав як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" відомий та зрозумілий.

Зміни до Угоди

Ця Угода може змінюватись Адміністрацією. Зміни, що вносяться в Угоду, будуть публікувати на цій сторінці та повідомлятись Користувачу на його електронну пошту.